Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2017/2018

w dniu 27 listopada 2017 r w godzinach 12.00-15.15  (sala 204) odbędzie się szkolenie z Podstaw ochrony własności intelektualnej (POWI). Jest to jedyny termin zajęć i zaliczenia. Nie ma możliwości zdawania go w innym terminie. Osoby, które zaliczyły ten przedmiot na innym kierunku, proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia.

 Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2017/2018

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I   tura:   04.12.2017 r.  – 30.12.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 04.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 07.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 11.12. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II  tura:   09.01.2018 r. –28.02.2018 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych) Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 28.02.2017 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 17.02.2017 r.

Od  09.01.będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 11.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od  15.01. będzie można rejestrować się  na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

We wtorek 28.11 w s. 204 o g. 10.15 odbędzie się spotkanie promujące nowy podręcznik do nauki języka białoruskiego dla Polaków (zob. szczegóły).

Posted in AKTUALNOŚCI.