Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej zaprasza

We wtorek 7.11 w s. 204 o g. 10.15 odbędzie się spotkanie z gościem z Białorusi  nt. języka białoruskiego jako obcego.

Zdjęcia z wydarzenia [zobacz]

Posted in AKTUALNOŚCI, ZAPROSZENIA.