Zaproszenia

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniami na kursy języka białoruskiego w Mińsku (zakładka Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej / ZAPROSZENIA).

Posted in AKTUALNOŚCI.