SZKOLENIE BHP

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2017/18 będzie przeprowadzone systemem internetowym.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 06 listopada br. do 09 lutego 2018 roku. Termin poprawkowy od 02  marca do 08 marca 2018 r. Dodatkowych terminów poza wynzaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu BHP na innej uczelni będą miały przepisane zaliczenie. O fakcie powinny niezwłocznie poinformować p. Dorotę Olejarkę w Inspektoracie BHP i OP.

Posted in AKTUALNOŚCI.