Szanowni Państwo,

W związku z bardzo licznymi sygnałami, jakie odbieramy od pracowników i studentów, musimy liczyć się w dniu 3. października br. ze znaczną absencją pracowników administracji, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W związku z tym informuję, że w poniedziałek, 3. października, mogą wystąpić znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Wydziału oraz jego poszczególnych jednostek. W chwili obecnej nie jesteśmy także w stanie przewidzieć, które z zajęć dydaktycznych odbędą się. Informuję także, że ze względów organizacyjnych oraz formalno-prawnych, Wydział nie będzie w stanie zapewnić zastępstw pracowników, którzy w poniedziałek przedłożą zawiadomienie o wykorzystaniu jednodniowego urlopu na żądanie. Ponieważ Wydział nie może zagwarantować regularnego trybu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, nie dostrzegamy podstawy prawnej do uznania nieobecności studentów na zajęciach jako nieobecności nieusprawiedliwionej.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sambor Grucza
Dziekan
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Posted in AKTUALNOŚCI.