„Kultura Białoruska w Panoramie”

26-27 maja 2017 r. Katedra Białorutenistyki UW w tym Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki UW wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie po raz trzeci organizują wydarzenie kulturalne Kultura Białoruska w Panoramie.

Oficjalne otwarcie odbędziecie w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.008).

Harmonogram [pobierz plik]

Posted in AKTUALNOŚCI.