Gratulacje dla Profesora Aleksandra Barszczewskiego

W dniu 4.12.2015 na posiedzeniu Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów podjęto decyzję o nadaniu Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu tytułu honorowego członka Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów.

W dniu 11.12.2015 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się wręczenie księgi pamiątkowej Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu [informacja].

Serdecznie gratulujemy!

Posted in AKTUALNOŚCI.