20-21 maja 2016 r. Katedra Białorutenistyki UW

w tym Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki UW wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie po raz drugi organizują wydarzenie kulturalne Kultura Białoruska w Panoramie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dr hab. Krzysztofa Hejwowskiego, prof. UW, patronat medialny udzieliły: Radio Campus oraz Redakcja Zagraniczna Białoruskiego Radia.

Oficjalne otwarcie odbędziecie w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.007-1.008).

Harmonogram [pobierz plik]

Posted in AKTUALNOŚCI.